Romos imperija

Share

Instructions | Edit | Answer Key

C U R I L D M I E C U Q A T L L Q G F O
N Q A V A C A C Q E Y M R Z D F N T Q B
P Q G H Q L W G A L I J A C R X T G T N
Y R A Z D D G G Y K W J B J A R Y S A N
P V X U E Y K B B L B Z S R U G D A J J
D B A M K V L B D I U B A U P E J T I O
B R P M Y R L J G Z B I K C X Z G A K V
O N E Z L Z C Y X P K Z A W A U D R A X
S M A G I S T R A T A I T M T A S I D H
V S Q G E I V M J M R M R V M N I V E P
R Y F O N R I R R L R N A Y R C E M V Y
I M P E R A T O R I U S P X G U M U A R
M Z J A I Z U Q U D P W S L H I I I L Y
J V A D S E K H Y G V Z O S V U O R U S
Z X W R P C B Q L W T M W S V M G T G E
R D S X G H S E M A R M H T Z A E R I N
M A U Z O L I E J U S I I E G P F H L A
I L T A G F K E U W Q J S U C M S X A T
Y D O U M A N G P M R E S P U B L I K A
W I B N H I Y A F N Y I T J I E U L I S
Cezaris imperatorius triumviratas spartakas senatas
mauzoliejus kaligula galija respublika magistratai
dakija PAX