Gold M100W

Edit Answers
SAUSDTHATFDZAENVFEPI HAOHKCMNHDNEBPIIRPAW MMONDAYSQIPNJTJVGCOJ TYDWHRLYZMJQFPHOOYVA PLTTCKUPKQCEJMWTNLPD QULVAVGYQUKIUTFHHVGM DPSYTQFURECILSLSDTOU RJHIJQKWGYPBJAGUZGTN CBOIUUSGNYFLWTGWDDHI QDFRQXVILTHEXUQEVPWR VTHURSDAYCQUKRLOFAOM WFRIDAYATMWWWDLDEFIX XBRLTECCATVHFAVQKZWI MXLNUZIYNJUKDYQLCBLT KPAIEKVEDWAVFFCSBAJV QUSTSYNIIROXKUEKEOBE SBVYDXUNWASXBHRKCKTO NQSFAWEDNESDAYWTWXOH DZWNYVWLVZVRBUWLGYHM SUNDAYITAIYRFNBTOPWK
1.
it
2.
the
3.
and
4.
in
5.
of
6.
to
7.
be
8.
that
9.
was
10.
Monday
11.
Tuesday
12.
Wednesday
13.
Thursday
14.
Friday
15.
Saturday
16.
Sunday