6

Edit Answers
QYTKTWNWQHUSKYR VPRSRWKGTVOMGPT WAARHBGJIVKIVDQ SKIZNIWPMPTLLEL KINZKDZCODKSYPC YTSSRYNTVMCPYOV FTHOIAQREQNBMCC TYQNHDSEZDTOWPQ TQIGSHGMIEQDSBL LINSVTNEGSMZMYY SHJXFRINOUTZAML IQNMEIGDLMPFEON DUESLBNOOAJUFCE SRITQKOUPXHYQQU SYVQMCLSAUVITPE
1.
husky
2.
nosy
3.
apologize
4.
kitty
5.
birthday
6.
songs
7.
trains
8.
cope
9.
sky
10.
shirk
11.
slim
12.
tremendous
13.
vomit
14.
longing
15.
amused