Find words in this Word Search

Edit Answers
F-VQHJKXSW-XEGD PLFZDMSNIARG-OS OSTOMWRZPTXIBCN TDEDNIM-TNESBAO HUHKFGFFIELDSPS OHAFWXKINXXNZDA AERRAYPISGZVWYE WCVMOVERFLOWEDS OIE-AKPZIVRSOFG SRSCS-QCKFYCEBR NZTKDOASKICU-CB R-IHGRBTNGYKB-N AUNYGS-BNSDUOLC BBGKKEGALLIV-JZ DRKSYUDTWAVNWRD
1.
đãng trí
2.
ngôi làng
3.
gạo
4.
hũ, nồi
5.
tràn nồi
6.
bầu trời
7.
các đám mây
8.
các hạt lúa
9.
cánh đồng
10.
mùa vụ
11.
kho lúa
12.
gặt hái