เกมปริศนาอักษรไขว้ (พลังงานจากดวงอาทิตย์)

Edit Answers
XFMHAVNW IEHRXTTA WXUOGLOR MFPEDRPO HOEIXASR JLFULYNU OXPQMBUA MAYEHOSD
1.
ray
2.
heliosphere
3.
solarflare
4.
solarwind
5.
solarcell
6.
atmosphere
7.
solarcycle
8.
sunspot
9.
supernova
10.
aurora