ARORKOM QUIZ

Edit Answers
IZUDISENIACUEMR YINDGVPWLLASCNE JVIDCSHSQTZTCUH ZYVGWYHRZPROMKS LKAYGZPAYTDBCYY DDCIAGDMFICACHE YJHJPEKLNEPROMX ZYTXZMROBCZHAWM RELCPYXTQPCWKLF MDZQYDRAMULSUQY VXOBPEDVACJYIYJ QQNZLUDLQVFMFRX VONNEUMANNOZFWP TUKNMXJHNGACJLY EFCEVSVTGWDORXP
1.
ENIAC
2.
CPU
3.
EDVAC
4.
UNIVAC
5.
VonNeumann
6.
CACHE
7.
DRAM
8.
SRAM
9.
PROM
10.
EPROM