matrices Word Searches

Matrices 2013-12-02

24 Items: imagematrixscalardilationpreimagerotationzeromatrixCramersRuledeterminantsquarematrixequalmatricesmatrixelementrowoperationsconstantmatrixmatrixadditionmatrixequationvariablematrixaugmentedmatrixcenterofrotationcoefficientmatrixmatrixmultiplicationscalarmultiplicationmultiplicativeinversematrixmultiplicativeidentitymatrix

Math Terms Word Search 2015-01-12

20 Items: RadicalDecimalExponentDivisionMatricesEquationFractionFunctionGraphingNegativeRationalIntervalVariableBinomialNumeratorQuadraticPolynomialDenominatorParenthesesMultiplication

techa - stat 2018-07-24

24 Items: modeVenneventgraphratioscalematrixmedianrandomsurveymatricesstandardcertaintydeviationdirectionintervalscollectionincrementslikelihoodarrangementcoordinatesprobabilitystatisticaldistribution

Probability and Statistics Vocabulary Word Search 2014-09-30

25 Items: Vennmodegraphratioeventscalematrixrandomsurveymedianmatricesstandardintervalsdeviationdirectioncertaintylikelihoodcollectionincrementscollectionarrangementprobabilitystatisticalcoordinatesdistribution

Statistics & Probability 2017-11-09

24 Items: vennmodegraphratioeventscalematrixsurveymedianrandommatricesstandarddirectionintervalscertaintydeviationlikelihoodincrementscollectionarrangementstatisticalprobabilitycoordinatesdistribution

Statistics & Probability 2017-11-09

24 Items: vennmodegraphratioeventscalematrixsurveymedianrandommatricesstandarddirectionintervalscertaintydeviationlikelihoodincrementscollectionarrangementstatisticalprobabilitycoordinatesdistribution

Pre-Calc Word Search 2015-11-30

30 Items: piesinefocusphaseshiftcosineheronsvertexconicsperiodperiodinversetangentformulaellipsevectorsparabolacalculusmatricesamplitudedirectrixFunctionsfunctionsidentitiesinferencessinusoidalconclusionsprobabilitytrigonometrictrigonometric

Pre-Calc Word Search 2015-11-30

30 Items: piesinefocusphaseshiftcosineheronsvertexconicsperiodperiodinversetangentformulaellipsevectorsparabolacalculusmatricesamplitudedirectrixFunctionsfunctionsidentitiesinferencessinusoidalconclusionsprobabilitytrigonometrictrigonometric

Pre-Calc Word Search 2015-11-30

30 Items: piesinefocifocusphaseshiftcosineheronsvertexconicsperiodperiodinversetangentformulaellipsevectorsparabolaverticescalculusmatricesamplitudedirectrixfunctionsidentitiesinferencessinusoidalconclusionsprobabilitytrigonometric